Acest site utilizează cookie-uri
Noi și partenerii noștri de publicitate folosim cookie-uri pe acest site și pe web pentru a îmbunătăți experiența dvs. de pe site și pentru a vă oferi publicitate personalizată de pe acest site și de la alți agenți de publicitate din rețeaua AdRoll. Dacă faceți clic pe "Permiteți" sau navigați pe acest site, acceptați plasarea și utilizarea acestor cookie-uri în aceste scopuri.
A A A

Novaoptic
Novaoptic
Menu top
Menu bottom

Date cu caracter personalDate cu caracter personal

NOTĂ INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare „Regulament”) va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul acestui Regulament, se dorește crearea unui cadru legislativ unitar și uniform pe teritoriul Uniunii Europene care să nu mai necesite măsuri naționale de implementare.
Conform Regulamentului, Clinica Oftalmologică Novaoptic prin SC OPTI BIOMEDIC SRL și SC PARADIGMA NOVAOPTIC SRL, reprezentată legal de dr. Cristina David, are obligația de a administra în siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

Scopul prelucrării:
A. Programarea la consult și gestionarea bazei de date: colectarea datelor necesare în vederea stabilirii diagnosticului și recomandarea tratamentului, bază de date folosită ulterior pentru identificare pacient, stabilire istoric medical, urmărirea progresiei afecțiunii și impactul tratamentului.
B. Marketing direct: invitație evenimente, newsletter, felicitari prin poștă/email, sms etc

Date prelucrate: date de informare (nume, prenume, CNP, serie și număr carte de identitate), date de contact (adresă, telefon fix/mobil, adresă email, facebook), date de sănătate.

Caracterul obligatoriu sau facultativ de a furniza aceste date: serviciul Novaoptic este condiționat de furnizarea acestor date, necesare realizării programării consultației.

Consecințele refuzului de a le furniza: Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea realizării planificării programării, a consultului medical, întocmirea fișelor medicale, biletelor de trimitere pentru investigații, consultații sau internare, prescripții medicale etc., precum și pentru raportările periodice către Casa de Asigurări de Sănătate, Direcția de Sănătate Publică, CNAS și Ministerul Sănătății.

Destinatarii datelor: datele personale înregistrate sunt destinate utilizării exclusiv Novaoptic, fiind încredințate doar serviciilor externalizate (contabilitate, IT, medicina muncii, sănătate și securitate în muncă, Casa de Asigurări de Sănătate, Direcția de Sănătate Publică, Colegiului Medicilor -dacă este cazul, și altor unități medicale ambulatorii și spitalicești (dacă este cazul, în baza prevederilor legale).

Existența drepturilor: dreptul de acces, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de a vă adresa justiției.
Toate aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, semnată și datată, transmisă la sediul nostru.

În plus, din 25 mai 2018, dacă aveți nemulțumiri sau întrebări legate de prelucrarea datelor personale, vă puteți adresa Responsabilului pentru protecția datelor la adresa office@novaoptic.ro. Plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Oricând aveți nevoie de noi, vă răspundem cu plăcere la numărul de telefon 0230 523 830 sau pe email office@novaoptic.ro.

CONSIMȚĂMÂNT PRELUCRARE DATE PERSONALE ÎN SCOP DE MARKETING/SATISFACȚIE CLIENT

Având in vedere condițiile menționate in “Notificarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de marketing, studii de marketing si satisfacție client”, îmi exprim consimțământul în cunoștință de cauză, în mod expres și neechivoc, pentru prelucrarea următoarelor mele date cu caracter personal : nume, prenume, număr telefon fix/mobil, adresa email, data nașterii/vârsta, adresă, pentru operațiuni de primire notificări programare, oferte comerciale, evenimente de marketing, lansări de produse, oferte de fidelizare, oferte de finanțare, noutăți si in vederea efectuării de studii de marketing si satisfacție client.

Datele mele personale vor fi prelucrate in scopurile de mai sus de către SC OPTI BIOMEDIC SRL si îmi exprim consimțământul în mod expres și neechivoc ca SC OPTI BIOMEDIC SRL, în calitate de Operator de date cu caracter personal, să poată efectua cu datele mele personale următoarele operațiuni de prelucrare: colectare, înregistrare, organizare, consultare/verificare in scopul menționat, punere la dispoziție către împuterniciți si subîmputerniciți ai acestora, stocare, ștergere. Pentru a putea primi ofertele sau a putea fi contactat in scopurile menționate mai sus, în notificarea care însoțește acest consimțământ, doresc/nu doresc ca in viitor sa fiu contactat pe următoarele canale : telefon, sms, email, adresă poștală.

Am luat la cunoștință ca durata de prelucrare a datelor mele pentru scopurile enumerate in notificarea care însoțește prezentul consimțământ este de 5 de ani de la momentul acordării.

Am luat la cunoștință că îmi pot retrage oricând consimțământul printr-o solicitare la adresa de email office@novaoptic.ro si/sau la adresa poștală: Clinica Oftalmologică Novaoptic Suceava, str. Petru Rareș nr. 41


Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor personale ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.Recomandă:


Participaţi la discuţii

Câte stele credeţi că merită articolul:

  • Rating: 2.4/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rating: 2.4/5 (Voturi:337)

NUME:
 
E-MAIL(nu se face public):

ADĂUGAŢI UN COMENTARIU:


Codul din imagine:   This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)

Novaoptic