Acest site utilizează cookie-uri
Noi și partenerii noștri de publicitate folosim cookie-uri pe acest site și pe web pentru a îmbunătăți experiența dvs. de pe site și pentru a vă oferi publicitate personalizată de pe acest site și de la alți agenți de publicitate din rețeaua AdRoll. Dacă faceți clic pe "Permiteți" sau navigați pe acest site, acceptați plasarea și utilizarea acestor cookie-uri în aceste scopuri.
A A A

Novaoptic
Novaoptic
Menu top
Menu bottom

Card de fidelitateCard fidelitate

Ne dorim să te bucuri cât mai mult de reducerea de 10% pe care acest card o oferă, alături de următoarele avantaje:

 • consultanţă activă pentru selecţia ochelarilor;
 • abordare personalizată în raport cu nevoile vizuale proprii;
 • garanţia integrală a ochelarilor;
 • servicii de întreţinere şi reparaţii a ochelarilor;
 • informaţii asupra concursurilor sau promoţiilor organizate numai pentru membri.
Card fidelitate
Regulamentul Oficial al Cardului de Fidelitate Novaoptic

Secţiunea 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL PROGRAMULUI

Programul de fidelitate Novaoptic, denumit în continuare “Program” este organizat şi desfăşurat de PARADIGMA NOVAOPTIC S.R.L., cu sediul în str. Petru Rareş nr.41, Suceava, jud. Suceava, CIF RO 13704342, reprezentată prin Cristina David, în calitate de Director General, denumită în continuare “ORGANIZATOR”. Participanţii la program sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial Novaoptic, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare “Regulament Oficial”).

Secţiunea 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A PROGRAMULUI

Programul este organizat şi se desfăşoară în reţeaua de centre Novaoptic, după cum urmează: Novaoptic Suceava, Petru Rareş nr. 41, Novaoptic Suceava, Bdul G. Enescu nr. 9 A şi Novaoptic Botoşani, str. Primăverii nr.10.

Secţiunea 3. DURATA PROGRAMULUI

Programul a fost lansat la data de 22 septembrie 2009 pe o durată nelimitată de timp. Campania de promovare Card Novaoptic se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Regulamentul Oficial este întocmit conform legislaţiei aplicabile din România. Novaoptic îşi rezervă dreptul de a sista în orice moment Cardul de Fidelitate Novaoptic. Înştiinţarea referitoare la sistarea Programului se va anunţa cu cel puţin 30 de zile înainte de data încetării programului, în reţeau de centre Novaoptic şi pe site-ul www.novaoptic.ro.

Secţiunea 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Programul este deschis participării tuturor persoanelor fizice cu domiciliul/reşedinţa în România, cu excepţia organizatorului şi a angajaţilor Novaoptic.
4.2. Pentru a intra în posesia cardului de fidelitate Novaoptic, participantul trebuie să facă dovada (factura fiscală/bon fiscal) unei achiziţii de produse din centrele Novaoptic, în valoare de cel puţin 800 ron.
4.3. Participantul se obligă ca, înaintea primirii cardului Novaoptic să completeze Formularul de înscriere cu date reale, conform cerinţelor înscrise pe acest tipizat.
4.4. Participarea la acest program presupune acordul participantului referitor la faptul că informaţiile despre persoana sa pot fi folosite în scopuri de cercetare şi marketing realizate de Paradigma Novaoptic SRL, cu respectarea cadrului legal de prelucrare a datelor cu caracter personal.


Secţiunea 5. MECANISMUL PROGRAMULUI. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Odată cu îndeplinirea obligaţiilor Secţiunii 4, ce revin participantului, acesta va primi pe loc, în magazin, Cardul de fidelitate Novaoptic al Paradigma Novaoptic SRL.
5.2. Cardul de fidelitate Novaoptic, denumit în continuare “Card”, poate fi utilizat doar în scopul achiziţionării de produse.
5.3. Prin produse înţelegem: ochelari de vedere (lentile oftalmice corectoare, rame), ochelari de soare.
5.4. Excepţie la aceste produse sunt accesoriile şi lentilele de contact.
5.5. AVANTAJELE oferite de Card sunt următoarele:
> Consultanţă activă pentru selecţia dispozitivului individual de vedere
> Abordare personalizată în acord cu nevoile vizuale ale fiecărui membru
> Garanţia integrală a ochelarilor
> Servicii de întreţinere şi reparaţii a ochelarilor
> Comunicate periodice cuprinse în Newsletterele Novaoptic
> Informaţii asupra concursurilor sau promoţiilor organizate pentru membrii
> Premii surpriză dedicate exclusiv celor mai fideli utilizatori ai cardului de fidelitate Novaoptic.
Orice posesor al cardului de fidelitate Novaoptic beneficiază în plus de 10% REDUCERE pentru produsele achiziţionate din reţeaua de centre Novaoptic.
5.6. Pentru a beneficia de facilităţile Cardului, posesorul trebuie să anunţe înaintea achiziţionării de produse din magazinele Novaoptic faptul că este posesor al Cardului de fidelitate Novaoptic şi îl are asupra lui în momentul achiziţiei.
5.7. Reducerea de 10% nu se cumulează produselor care sunt cuprinse în promoţiile periodice.


Secţiunea 6. PIERDEREA, FURTUL SAU DETERIORAREA CARDULUI NOVAOPTIC

În cazul în care Cardul de fidelitate Novaoptic a fost furat, pierdut sau deteriorat, acesta va fi preschimbat cu un alt card, gratuit. Primirea noului card se face în două zile lucrătoare după anunţarea furtului, pierderii sau deteriorării. Cardul declarat furat, pierdut sau deteriorat îşi pierde valabilitatea din momentul anunţării.

Secţiunea 7. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Prin înscrierea la acest program, participanţii declară expres că sunt de acord cu regulamentul programului şi datele lor personale pot fi prelucrate şi pot fi introduse în baza de date a Paradigma Novaoptic SRL. Datele furnizate nu vor fi difuzate către terţi. Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor personale stocate pe durata Programului. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor la prezentul Program şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi ale legislaţiei în vigoare. De asemenea, la cererea scrisă a participantului, datată şi semnată, expediată pe adresa Paradigma Novaoptic SRL, Suceava, str. Petru Rareş nr.41, în atenţia Departamentului Marketing. Organizatorul se obligă:
> să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;
> să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
> să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului;
> să respecte normele legale privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Secţiunea 8. RESTRICŢII

În cadrul acestui Program nu este posibilă înlocuirea niciunuia din avantaje cu contravaloarea acestora în bani.

Secţiunea 9. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la acest Program se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

Secţiunea 10. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit, începând cu 22 septembrie 2009, pentru toţi participanţii, în întreaga reţea de centre Novaoptic şi pe site www.novaoptic.ro.Recomandă:


Comentariile cititorilor(1)

 • Articolul este foarte util.
  Ciocan Ramona
  08-07-2020 |

Participaţi la discuţii

Câte stele credeţi că merită articolul:

 • Rating: 2.4/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rating: 2.4/5 (Voturi:363)

NUME:
 
E-MAIL(nu se face public):

ADĂUGAŢI UN COMENTARIU:


Codul din imagine:   This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)

Novaoptic